• Industrieweg 62
    8071 CV Nunspeet

Richtlijnen

Richtlijnen voor het monsteren

- De veehouder krijgt op de dag van de monstername een melding dat de monsternemer komt.
 
- De veehouder begint op de afgesproken tijd met melken.
 
- De veehouder zorgt voor schone bedrijfskleding voor de monsternemer.
 
- De veehouder zorgt ervoor dat een goede monstername mogelijk is: o.a. koeherkenning en een goede werkplaats voor de monsternemer (tafeltje).
 
- De monsternemer zorgt dat hij/zij op de afgesproken tijd aanwezig is.
 
- De monsternemer doet zijn/haar werk volgens de richtlijnen van de VVB.
 
- De monstername moet betrekking hebben op de productie van 24 uur. (Er wordt op de gebruikelijke tijden gemolken.)
 
- Individuele koeien mogen 1x per dag gemolken worden en dienen dan wel bemonsterd te worden (dubbel scheppen).
 
- Afgekalfde koeien moeten vanaf de vierde dag bemonsterd worden.
 
- Gebruik altijd een mengbeker en monsterlepel.
 
- Periodiek worden meetglazen herijkt door uw melkmachineleverancier.
 
 
 
- TruTesters worden 2x per jaar geijkt door stichting KOM.
 
- Kan er niet gemonsterd worden, meldt dit dan zo vroeg mogelijk.
 
- Verzetten van de monstername moet uitzondering blijven.
 
- Verandering of verplaatsing van melkstal of ophanging meetglazen, vroegtijdig melden bij de VVB.
 
- Aankoopkoeien, dienen op de avond van de monstername gemeld te zijn bij I&R, anders treedt er vertraging op bij de verwerking van de gegevens.
 
- Zorg ervoor dat alle geboren kalveren tijdig gemeld worden, zodat de kalfdatum bij de melkcontrole gelijk is aan de melding bij I&R. Bij herhaalde afwijking wordt het kalf niet als stamboek herkend, dan na DNA-onderzoek.
 
- Als op de proefmelkformulieren van het NRS bij een koe “geen kalfdatum, Melden I&R" staat, dient de veehouder de kalfdatum te melden aan het I&R-bureau. Indien er sprake is van een doodgeboren kalf, kan de veehouder de kalfdatum doorgeven aan de monsternemer.
 
- Wanneer een veehouder een koe heeft die is behandeld met penicilline, geldt de regel dat de monsternemer geen handelingen verricht aan de meetglazen met penicilline. De veehouder is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat de penicillinemelk niet in de tank terecht kan komen.
278