Stamboekregistatie

Ook uw fokregistratie verzorgen wij.

 

NATUURLIJKE DEKKING/SAMENWEIDING

 

Voor het vastleggen van de natuurlijke dekkingen en samenweidingen maakt u gebruik van een Deklijst. Die u opgestuurd kunt krijgen, als u ons bericht doet.

Deze deklijst stuurt u 1x per kwartaal naar ons op, waarna wij hem voor u verwerken.

Alle aangeleverde dekgegevens zullen worden verwerkt. Er kan echter geen stamboekregistratie plaatsvinden wanneer:

  • de vermelde stier niet in het Stamboek staat geregistreerd
  • de vermelde stier niet op het betreffende UBN staat tijdens de samenweidingsperiode
  • de deklijst te laat is ingeleverd of op de deklijst vermelde dekkingen ouder dan 4 maanden zijn
  • voor vleesveebedrijven die stierkalveren willen aanhouden is het noodzakelijk om de dekstier op afstamming te laten controleren via DNA-onderzoek

Wanneer u een management-systeem heeft dient u 1 keer per kwartaal een uitdraai van de mutaties van de dekkingen en samenweidingen naar ons op te sturen, tenzij deze gegens automatisch naar CRV worden doorgezonden. Gegevens dienen 3 maand na gebeurtenis binnen te zijn.

STAMBOEKREGISTRATIE.
Invoer inseminaties, natuurlijke dekkingen en samenweidingen d.m.v. eigen computer of veemaneger van CRV moeten op tijd zijn ingebracht. Regelmatig zien we registratiekaarten met “dekinfo te laat”, om deze kalveren alsnog geregistreerd te krijgen is DNA onderzoek noodzakelijk.
Ook geboortemeldingen vallen hieronder, melden binnen drie werkdagen, anders is ook hier DNA de enige manier om deze kalveren alsnog stamboek te krijgen.

GEGEVENS  D.H.Z. K.I.
Wij kunnen ook DHZ inseminatie gegevens voor u  verwerken.
Deze gegevens kunt u per mail ( 
jacoline@vvbveluwe-ijsselstreek.nl )   of op papier aanleveren door onderstaande lijst uit te printen of in te vullen. Hier geld de termijn van maximaal 2 maand na inseminatie.

Doe het zelf inseminatie lijst om in excel in te vullen

Doe het zelf inseminatie ijst om uit te printen en met pen in te vullen

VVB Veluwe IJsselstreek

Nieuws

04-03 Veel animo voor Fokveedag Putten Zaterdag 16 maart hopen we de Fokveedag in Putten weer te houden van 9.00 uur tot ca 15.00 uur. Er is weer een groot aantal dieren opgegeven (270) dus voor de koeienliefhebbers onder ons is er weer...

207