• Industrieweg 62
  8071 CV Nunspeet

Vraagporgramma 2021

Vraagprogramma

voor de videokeuring van 2021 (klik hier voor het vraagprogramma in PDF)

(opnames in maart/april)

De fokveedagcommissie van VVB Veluwe-IJsselstreek is begonnen met de voorbereidingen van een Videokeuring in plaats van de Fokveedag in Putten. Dit omdat het Coronavirus nog steeds rondwaart en de maatregelen nog niet lijken te worden opgeheven.

Het Aeres MBO organiseert dit jaar evenals vorig jaar weer een eigen videokeuring, i.v.m. de Corona-maatregelen.

Hieronder volgt meer info over deze keuring. Ondanks dat het een videokeuring is, hopen we als commissie dat u toch enthousiast bent om mee te doen. Om zo toch ondanks alles wat niet doorgaat in deze tijd, toch iets te kunnen organiseren en u toch in de gelegenheid te brengen, om uw mooiste koeien en jongvee te showen aan een groot publiek!

Het is de bedoeling dat we met een jurylid, een filmer, en iemand van de organisatie, bij u op het erf komen, in de periode maart/april,  om daar uw dieren te keuren en te filmen. Ergens in april hopen we dan een mooie film te hebben van de keuring en natuurlijk, de uitslag! Niet onbelangrijk.

 

De Jury bestaat uit:

ZB: Henry Kamphuis   ~   RB en Jersey: Hans Puttenstein   ~  Jongvee: Wiecher Vliek en Henri Broekhuis


Het vraagprogramma is als volgt

 • Zwart- en roodbonte melkgevende koeien:

Maximaal 4 koeien per haarkleur per bedrijf. Vaarzen: max. afkalfleeftijd 2.09 jaar.

 • Bedrijfsgroepen: 

Er worden 3-tallen opgesteld. Rubrieksindeling naar bedrijfsgrootte. Alleen voor leden van VVB Veluwe IJsselstreek.

 • Kalveren:

Geb. na 01-04-2020 en voor de geleider, dit jaar geen minimum leeftijd, maximum leeftijd 14 jaar. Max. 1 kalf per kind. Het kalf is afkomstig uit het werkgebied van VVB V.IJ. Dit jaar wordt er enkel beoordeeld op exterieur.

 • Pinken:

Geb. vóór 01-04-2020 uit werkgebied VVB V.IJ. met als geleider de oudere jeugd, max. 1 per persoon. Beoordeling dit jaar enkel op exterieur. Er mogen dit jaar geen toplijnen gezet worden, en er is dus ook geen rubriek Showmanship dit i.v.m. de niet uitvoerbare controle.

 Ribben niet uitscheren. Buikhaar laten staan is vrije keuze.

 • 100 tonners:

We hopen op een grote groep van deze toppers! (Deze kunnen extra opgegeven worden naast het maximum aantal van 4 per haarkleur per bedrijf)

 • Jersey-rubrieken: 

Ook dit jaar willen we graag weer enkele rubrieken Jerseys realiseren.


Aandachtspunten
•    Er mogen geen toplijnen aangebracht worden.   Koeien met horens worden dit jaar toegelaten.


Gezondheidsstatus

•    De gezondheids-statussen zijn bij een videokeuring niet van toepassing. (Lepto- en IBR-positieve dieren en BVD dragers kunnen dit jaar dus meedoen).
•    Bloedtappen en de klinische controle door de dierenarts zijn dit jaar dus niet nodig.


Uiteindelijke Keuringsfilm
•    We gaan uit van de volgende rubrieken bij de koeien:
1. ZB vaars             

2. ZB midden              

3. ZB oudere dieren

4. RB vaars

5. RB midden             

6. RB oudere dieren

7. Jersey vaars               

8. Jersey midden         

9. Jersey oudere dieren

10. 100 tonners            

11. Bedrijfsgroepen ZB        

12. Bedrijfsgroepen RB

13. Bedrijfsgroepen Jersey

Uit de eerste 9 rubrieken selecteren we 5 à 6 dieren per rubriek, voor de eindfilm. Van de 100 tonners zullen we alle gekeurde dieren laten zien. Van de bedrijfsgroepen laten we per ras/haarkleur maximaal 5 à 6 groepen zien. 

•    Bij het jongvee gaan we uit van de volgende rubrieken:
11. Kalveren jong        

12. Kalveren oud    

13. Pinken

Uit deze rubrieken selecteren we eveneens 5 á 6 dieren per rubriek.


Opgave

De verwachting is, dat de opgegeven dieren van hoog niveau zullen zijn. Houdt hiermee rekening bij uw opgave.

Opgave graag vóór 20 februari 2021 bij uw buitendienstmedewerker,  
of per mail aan jacoline@vvbveluwe-ijsselstreek.nl

Bij opgave vermeldt u de volgende gegevens: 

 1. UBN,   
 2. Compleet levensnummer,    
 3. bij koeien: ZB/RB/Jersey/100ton,   
 4. Bedrijfsgroep ja of nee,       
 5. bij kalveren: de naam van de geleider,     
 6. uw mailadres én uw  06-nummer.

 

Slotavond
Wanneer het weer mogelijk is om bijeenkomsten te organiseren, gaan we een mooie slotavond organiseren, wanneer dat is, is nu nog niet bekend helaas, daarom volgt daarover later meer. 

254