• Industrieweg 62
    8071 CV Nunspeet

Dracht para en andere onderzoeken

Dracht en div. onderzoeken bij VLG 

 

Wij bieden in samenwerking met VLG de mogelijkheid om op melkmonsters de dracht te testen.

Waarom drachtonderzoek via melk?

  • Eenvoudig, door het gebruik van reguliere melkmonsters
  • Dierwelzijn, koe hoeft niet vastgezet te worden en het opvoelen wordt beperkt tot de moeilijke gevallen
  • Optimalisatie, het stalmanagement verbeteren door tijdige opsporing van abortussen
  • Melkproductie, uiteindelijk meer melkproductie door kortere tussenkalfperioden

Door dit onderzoek is het mogelijk om gemakkelijk, snel en betrouwbaar de dracht te meten. Door drachtigheid te meten via MPR-melkmonsters hoeft u niet meer handmatig aan het voerhek uw dieren te controleren. Dit geeft u meer gemak en uw dieren minder stress.

De monsters worden onderzocht door VLG Epe. Zij beschikken over apparatuur welke dracht voor 99% betrouwbaar kan vaststellen a.d.h.v. eiwitten die de placenta aanmaakt bij dracht. 

Dracht kan gemeten worden bij koeien die minimaal 60 dagen na afkalven zijn en 28 dagen na dekking.

Als veehouder hoeft u alleen aan te geven op het MPR-formulier welke dieren getest moeten worden, met de opmerking “DRACHT” voluit geschreven.

Hierbij is het belangrijk dat de monstername correct uitgevoerd wordt (het monster van de juiste koe op de juiste plaats in het rek).

Na regulier melkonderzoek in ons laboratorium, halen wij de te onderzoeken monsters eruit, om ze door te sturen naar VLG Epe.

De veehouder ontvangt de uitslag per e-mail, daarom graag ook uw e-mailadres op het MPR-formulier vermelden.

Het tarief van het drachtonderzoek is € 3,90 per monster(excl. BTW)

 

--

Ook ander onderzoeken zijn mogelijk zoals Salmonella, IBR, Neospora, BVD, Leverbot en Maagdarmworm.

Tarieven

Tarieven per monster:

Neospora € 7,35  
Para € 4,20  (niet gecertificeerd)
Salmonella € 4,30  (niet gecertificeerd)
BVD € 5,50  (antistoffen)
IBR € 5,75  
Leverbot € 7,35  
Maagdarmworm  € 7,35  

 

deze prijzen zijn excl BTW 

230